Ingen bilder? Les på nett
 
 

 

Aksjemarkedet

Oslo Børs målt ved hovedindeksen (OSEBX) fortsatte videre oppover i august med en avkastning på +0,7 %, som gir +17,2 % hittil i år. Dette er noe bedre enn det verdensindeksen har levert (målt i NOK). I august leverte Handelskonto avkastning som var bedre enn indeks, og forspranget økes dermed ytterligere etter en god måned for våre banker. Beste og dårligste posisjon i august var henholdsvis Sparebank 1 Nord-Norge med +4,7 % og Telenor med -0,7 %.

Både hittil i år og i august har Danmark vært blant landene i verden som har hatt høyest avkastning, og dette har vi dratt nytte av gjennom posisjonen i KLP AksjeNorden Indeks (+22,6 % så langt i år). Vår eksponering mot grønne aksjer (vektet oss ned i juni) og fremvoksende markeder i Fondskonto har vært med på å trekke ned avkastningen noe så langt i år. I august var Storebrand Fossilfri og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks våre beste fond med avkastning på henholdsvis +1,9 % og +1,5 %. De henter seg dermed inn noe.

 

Våre aksjeporteføljer – Hvorfor er vi posisjonert slik som vi er?

Etter den sterke utviklingen på børsen og våre sparebanker så langt i år er det ingen tvil om at prisingen i aksjemarkedet ikke er like attraktiv som ved inngangen av året. Samtidig er det sjeldent børsene faller når den økonomiske utviklingen og inntjeningsveksten til selskapene er såpass bra som den er nå. Vi velger derfor foreløpig å være tilnærmet fullinvestert og har en aksjeandel på ca. 94 % i vår Total-portefølje ved utgangen av august.

På tross av bra avkastning hittil i år så mener vi våre sparebanker fortsatt er attraktivt priset. Dette skyldes svært gunstig prising ved inngangen til året, gode resultater i første halvår og forventninger om gode tall også fremover.

 

Utbytter fra våre selskaper

Samtlige av våre enkeltposisjoner i Handelskonto kommer sannsynligvis til å betale utbytte i løpet av fjerde kvartal. Her er en oversikt:

  • Telenor: NOK 4 per aksje. Siste dag inklusive 6. oktober og betalingsdato 20. oktober
  • Sparebank 1 SMN: Styret har fullmakt til å betale NOK 3,10 per egenkapitalbevis
  • Sparebank 1 Nord-Norge: Styret har fullmakt til å betale NOK 2,63 per egenkapitalbevis
  • Sparebank 1 SR-Bank: Styret har fullmakt til å betale NOK 3,10 per egenkapitalbevis

 

AlphaRente

AlphaRente steg 0,3 % i august og porteføljen er dermed opp 3,2 % så langt i 2021.

Med bakgrunn i gjenåpning og økt aktivitet i økonomien har Norges Bank kommunisert at det går mot en heving av renten i september. Mest sannsynlig blir det dermed en renteheving på 0,25 prosentpoeng den 23. september, som er datoen for neste rentemøte.

 

Resultatliste

 

Ha en fortsatt fin dag,

 

 
 
 
 
 
 
del
  facebook   Del
 
  LinkedIn   LinkedIn
 
  Tweet  
 
Endre dine opplysninger
Meld deg av e-postlisten
Telefon: 90 22 30 06
AlphaSpar AS, Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo

Du mottar dette nyhetsbrevet da du er kunde- eller har meldt din interesse hos Alphaspar.
Del nyhetsbrevet på Facebook