Ingen bilder? Les på nett
 
 
 

 

 

Aksjemarkedet

Oslo Børs endte til slutt opp i september etter en måned med noe større svingninger enn det vi har sett tidligere i år. De økte svingningene skyldtes i hovedsak usikkerhet rundt den kinesiske boligutvikleren Evergrande og hvordan dette vil påvirke den kinesiske økonomien (se nyhetsbrev utsendt 20. september for mer informasjon). Utviklingen på Oslo Børs har vært stabil hittil i år, og vi mener det ikke vil være unaturlig med større svingninger i tiden fremover.

Norge var ett av få land som leverte positiv avkastning i september, drevet av sektorer som finans, energi og materialer. Verdensindeksen (målt i norske kroner) var til sammenligning ned 4 %, drevet av svak utvikling i blant annet USA, Kina, Tyskland og Brasil. Dette gjør også at det norske aksjemarkedet klatrer på listen over landene som har gjort det best hittil i år, og ligger nå godt foran både Norden, Europa og Verden målt i norske kroner.

Finanssektoren (inkl. egenkapitalbevis) fortsetter å levere bra avkastning og er blant sektorene som har levert best avkastning på Oslo Børs hittil i år. Vår beste og dårligste enkeltaksje/egenkapitalbevis i september var henholdsvis Sparebank 1 Nord-Norge med +9 % og Telenor med -3 %.

 

Renteheving

23. september satte Norges Bank som varslet opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen kommer som en følge av normalisering av økonomien og fallende arbeidsledighet. Norge er blant de første landene som har hevet renten etter koronapandemien, noe som er et tegn på at vi har håndtert koronapandemien bra fra et økonomisk perspektiv. Hvis økonomien utvikler seg som forventet har Norges Bank kommunisert at renten skal tilbake til omtrent samme nivå som før pandemien, og hvor neste renteheving forventes å komme allerede i desember.

Som kommunisert i tidligere nyhetsbrev så forventer vi at økende renter vil ha en positiv effekt på resultatene til bankene. Dette som følge av økning i innskuddsmarginene som har blitt presset ned på grunn av det lave rentenivået. Vi forventer at en kombinasjon av bedre netto rentemargin og lave utlånstap vil bidra til inntjeningsvekst i tiden fremover.

 

Utbytter fra våre selskaper

Flere av våre enkeltposisjoner i Handelskonto kommer til å betale utbytte i løpet av fjerde kvartal. Her er en oversikt:

  • Sparebank 1 SR-Bank: NOK 3,10 per aksje. Siste dag inklusive utbytte er 5. oktober og betalingsdato er 13. oktober
  • Telenor: NOK 4 per aksje. Siste dag inklusive utbytte er 6. oktober og betalingsdato er 20. oktober
  • Sparebank 1 SMN: Styret har fullmakt til å betale NOK 3,10 per egenkapitalbevis
  • Sparebank 1 Nord-Norge: Styret har fullmakt til å betale NOK 2,63 per egenkapitalbevis

Vi forventer å få mer informasjon om utbytte fra Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge i forbindelse med rapportering av resultater for 3. kvartal som kommer i slutten av oktober. 

 

Resultatliste

 

Ha en fortsatt fin dag,

 
 
 
 
 
del
  facebook   Del
 
  LinkedIn   LinkedIn
 
  Tweet   Tips en venn
 
Endre dine opplysninger
Meld deg av e-postlisten
Telefon: 90 22 30 06
AlphaSpar AS, Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo

Du mottar dette nyhetsbrevet da du er kunde- eller har meldt din interesse hos Alphaspar.
Del nyhetsbrevet på Facebook